Company and financial law

  • L. LAMBRECHT, "Structuurwijzigingen in de vennootschappelijke onderneming. Overdracht of inbreng van een bedrijfstak in een vennootschap", Jura Falconis, 1985-86, n° 4, p. 507;

 

  • L. LAMBRECHT, "Better times for the Belgian dentist", International Financial Law Review, August 1990, p. 12;

 

  • W. HAUTEKIET & L. LAMBRECHT, "Lawyers" fees: recoverable in Belgium?", R.D.A.I./I.B.L.J., n° 2, 1991, p. 261;

 

  • L. LAMBRECHT, "Recent developments in Belgian legislation - Développements récents dans la législation belge", R.D.A.I./I.B.L.J., n° 6, 1991, p. 785;

 

  • L. LAMBRECHT, "Recent developments in Belgian legislation - Belgium's 'Mini-Bang'", Journal of the Belgian-Luxembourg Chamber of Commerce,  London, n° 70, July/August 1991, p. 8;

 

  • J.-M. NELISSEN-GRADE & L. LAMBRECHT, "De bestaansreden van de tweede markt en de periodieke openbare veilingen", in De Geld- en Kapitaalmarkt - Nieuwe wetgeving en recente ontwikkelingen, 1993;

 

  • R. NIEUWDORP & L. LAMBRECHT, "Pledge of securities in a foreign country - Substantive law and legal opinion - Belgium", country report for Subcommittee E-1of the IBA/SBL conference, Melbourne, October 14, 1994;

 

  • L. LAMBRECHT, "Het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en de beleggingsadviseurs", T.R.V., 1996, p. 217.
Cookie statement