Een stroom van nieuwe wetgevingen raakt de kunstmarkt

Geplaatst op 08/05/2020

 

 

 • Lucie Lambrecht en Charlotte Sartori, "La protection du patrimoine mobilier en Flandre",

  in "Évolutions récentes dans la protection du patrimoine", Larcier 2020, ed. Marie-Sophie de Clippele, Jean-François Neuray, Michel Quintin, gepubliceerd ter gelegenheid van het gelijknamig colloquim van 9 oktober 2020 georganiseerd door de Association belge francophone pour le droit de l’aménagement du territoire, de l’urbanisme et de l’environnement. Link naar de uitgever.

 • Lucie LAMBRECHT en Zacharias MAWICK, "A wave of regulations hits the Art Market - Which laws and legislative projects should art dealers and collectors keep in mind?", eigen publicatie

 

 • Lucie LAMBRECHT is auteur van het Belgisch hoofdstuk van "Art law: Restrictions on the export of cultural property and artwork”, een land-per-land rapport uitgegeven door het Art, Cultural Institutions and Heritage Law Committee van de International Bar Association (IBA), november 2017. Een nieuwe uitgave zal volgen in het najaar van 2020. Zie link naar het rapport: https://www.ibanet.org/LPD/IP_Comm_Tech_Section/Art_Cultl_Inst_Heritage_Law/Publications.aspx

 

 • Lucie LAMBRECHT en Zacharias MAWICK, "Breaking New Ground in Belgium: How Legal Tradition Handles Treasure-Finds and Proposed Reforms" , Art Antiquity and Lawvolume XXIIII, Issue 1 April 2019. Bestellen via deze link: Institute of Art and Law. Een kortere versie is beschikbaar op de website van CollectionsLegal.

 

 • Lucie LAMBRECHT, Bescherming van het roerend cultureel patrimonium in de Vlaamse en Franse Gemeenschappen - cyclus 'Conférences de Midi 2011' van Sotheby's - 25 januari 2011.

 

 • Lucie LAMBRECHT en Lucy RYAN hebben het Belgisch hoofdstuk bijgedragen in de nieuwste editie van The Art Law Review gepubliceerd in januari 2023. De link naar het Belgisch hoofdstuk vindt u hierDe pagina van de The Art Law Review vindt u hier.

 

 • Lucie LAMBRECHT en Lucy RYAN hebben het Belgisch hoofdstuk bijgedragen in de tweede editie van The Art Law Review gepubliceerd in januari 2022.

 

            Meer informatie over The Art Law Review vindt u hier.

 

 • Lucie Lambrecht en Charlotte Sartori hebben het Belgisch hoofdstuk bijgedragen in The Art Law Review gepubliceerd in januari 2021.

 

 • Lucie Lambrecht and Charlotte Sartori, 'La protection du patrimoine mobilier en Flandre", in "Évolutions récentes dans la protection du patrimoine" , Larcier 2020, ed. Marie-Sophie de Clippele, Jean-François Neuray, Michel Quintin, published at the occasion of the colloquium of 9 October 2020, organised by the Association belge francophone pour le droit de l’aménagement du territoire, de l’urbanisme et de l’environnementLink to the editor.

 • Lucie LAMBRECHT en Zacharias MAWICK, "A wave of regulations hits the Art Market - Which laws and legislative projects should art dealers and collectors keep in mind?", eigen publicatie
 • Lucie LAMBRECHT is auteur van het Belgisch hoofdstuk van "Art law: Restrictions on the export of cultural property and artwork”, een land-per-land rapport uitgegeven door het Art, Cultural Institutions and Heritage Law Committee van de International Bar Association (IBA), november 2017. Een nieuwe uitgave zal volgen in het najaar van 2020. Zie link naar het rapport: https://www.ibanet.org/LPD/IP_Comm_Tech_Section/Art_Cultl_Inst_Heritage_Law/Publications.aspx
 • Lucie LAMBRECHT en Zacharias MAWICK, "Breaking New Ground in Belgium: How Legal Tradition Handles Treasure-Finds and Proposed Reforms" , Art Antiquity and Lawvolume XXIIII, Issue 1 April 2019. Bestellen via deze link: Institute of Art and Law. Een kortere versie is beschikbaar op de website van CollectionsLegal.

 • Lucie LAMBRECHT leverde samen met Marie-Sophie DE CLIPPELE een artikel voor het tijdschrift ART ANTIQUITY AND LAW, Volume XXI, Issue 2, juli 2016, getiteld "Enforceability of Vesting Laws: Proceedings before the Belgian courts".

 

 • Lucie LAMBRECHT is auteur van het Belgisch hoofdstuk van "The Art Collecting Legal Handbook”, uitgegeven door Thomson Reuters met co-editors Bruno Boesch and Massimo Sterpi, mei 2013. Zie ook de recensie van Henry Bounameaux in het dagblad L’Echo van 25 september 2013 met betrekking tot “The Art Collecting Legal Handbook” (link naar L'Echohttp://www.lecho.be/r/t/1/id/9403105). De tweede, bijgewerkte en herziene uitgave van dit handboek werd gelanceerd tijdens Art Basel in juni 2016. De uitstekende introductie van deze nieuwe uitgave is van de hand van Marc Spiegler, Algemeen Directeur van Art Basel.

 

 • Marie-Sophie DE CLIPPELE en Lucie LAMBRECHT, "Art Law & Balances. Increased Protection of Cultural Heritage Law vs. Private Ownership: Towards Clash or Balance?", International Journal of Cultural Property (2015), volume 22, issue 2-3, pp. 259-278 (http://journals.cambridge.org/repo_A99ifOIDtfSWHo) (Abstract: Private ownership and cultural heritage protection are two interests in continuing tension. The traditional conception of property right is based on an absolute individual right to the peaceful enjoyment of possessions. However, interference in this right may restrict its exercise and impose charges on the owner, such as classification measures and conservation easements. This paper formulates a hypothesis about an increased protection of cultural heritage along with that of private ownership. Against the background of a complex constitutional allocation of cultural powers, Belgian law provides a pertinent illustration of this development. At the one hand, Belgian governments have been adopting more extensive legislation protecting cultural heritage. On the other hand, Belgian courts, traditionally reluctant to recognize any compensation right when the protective measure only restricts the ownership, gradually appear to undertake a more thorough analysis of the fair balance between the conflicting interests, notably in favor of the owner. The authors gauge the merits of a new model of cultural heritage protection.)

 

 • M.-S. DE CLIPPELE, « Quand l’équilibre devient art – Le Conseil de l’Europe et la balance des intérêts des propriétaires et de la collectivité en matière de patrimoine culturel », R.T.D.H.¸2014/3, pp. 913-936.

 

 • M.-S. DE CLIPPELE, "Quand l’art ouvre la voie au droit : le Palais Stoclet", Journal des Tribunaux, 26 januari 2013 - N° 6506, p. 49.

 

 • Lucie LAMBRECHT, Bescherming van het roerend cultureel patrimonium in de Vlaamse en Franse Gemeenschappen - cyclus 'Conférences de Midi 2011' van Sotheby's - 25 januari 2011.

terug naar het overzicht

Verklaring over cookies