Auteursrecht

 

  • Lucie Lambrecht werkte mee aan het symposium “Auteursrechten, privacy en royalties in musea, archieven en documentatiecentra” gehouden te Brussel op 23 november 1997 en 15 december 1997, georganiseerd door de Vlaamse Museumvereniging (VMV), werkgroep Auteursrechten, en publiceerde een bijdrage in de handelingen van het symposium nl. Hoofdstuk 3: Auteursrecht: begrippen en rechtsbronnen.

 

  • Lucie Lambrecht publiceerde de eerste Art Law e-alert van Allen & Overy LLP dd. 2 februari 2007 "Implementation in Belgium of the EU Directive on artists' resale right ('droit de suite')".
Verklaring over cookies