Fiscaal gunstige schenkingen

« Fiscaal gunstige schenkingen », bijdrage van Lucie LAMBRECHTin Museumpeil 32 (najaar 2009). Museumpeil is een vakblad voor museummedewerkers in Vlaanderen en Nederland

Meer info via URL: http://www.faronet.be/publicaties/museumpeil-vakblad-voor-museummedewerkers-vlaanderen-en-nederland

Verklaring over cookies