Cliëntenprofielen

Ondernemingen

  • Vennootschappen
  • Beleggingsfondsen en andere institutionele beleggers
  • Galeries en handelaars in kunst, antiek en andere cultuurvoorwerpen
  • Veilinghuizen

Overheid

  • Nationale en lokale overheden en overheidsinstellingen met regelgevende of toezichthoudende opdracht , bevoegd voor culturele aangelegenheden (kunsten en erfgoed) of cultuuronderwijs

Non-profit instellingen

  • Musea, archieven en andere cultureel-erfgoedinstellingen
  • Organisaties die betrokken zijn in de productie en/of uitvoering van kunst en cultuur (kunstencentra; muziek- en operahuizen; kunsten- en muziekfestivals; …)
  • Verenigingen en instellingen voor kunstadvies of kunstonderwijs
  • Stichtingen voor kunst en cultuur

Natuurlijke personen

  • Privé-cliënteel; investeerders, collectioneurs
  • Artiesten, designers

 

Verklaring over cookies