Internationale erfgoedprocedures

Charlotte Sartori heeft in de Revue de Droit Commercial belge/ Tijdschrift voor Belgisch Handelsrecht een artikel gepubliceerd met betrekking tot de internationale bevoegdheid van de rechtbanken, een pertinente vraag wanneer het erop aan komt een partij te dagvaarden die in een andere Lidstaat van de Europese Unie gevestigd is:

"Détermination de la compétence internationale en matière civile et commerciale: la distinction entre matières contractuelle et extracontractuelle au sens du Règlement Bruxelles Ibis",  Charlotte Sartori, in : R.D.C./T.B.H. 2017 – januari 2017.

Verklaring over cookies