Madelon Dewitte

 

junior assistente 

tel. +32 2 513 91 86

mdw@lambrechtlaw.be

 

 

Madelon De Witte heeft een mastergraad in rechten, kunstgeschiedenis en in Afrikaanse talen en beschavingen aan de ULB (Université Libre de Bruxelles).

Ze heeft onderzoek ondernomen dat was geconcentreerd op de kwestie van de teruggave van het Afrikaans cultureel erfgoed dat tijdens de kolonisatie werd weggenomen.

Zij was in het bijzonder geïnteresseerd in de belemmeringen in het internationaal recht voor een dergelijke teruggave, alsmede in de rol van de Europese overheidsinstellingen in het proces. Een van haar masterthesissen werd voorgesteld tijdens de Europese Erfgoeddagen 2021 in het Nationaal Instituut voor Kunstgeschiedenis in Parijs.

In het kader van haar opleiding heeft Madelon in verschillende hedendaagse kunstgalerijen in Brussel gewerkt. Zij heeft zich met name bezig gehouden met diverse juridische aspecten zoals het opstellen van contracten met kunstenaars.

 

Verklaring over cookies