Nieuw Topstukkendecreet in werking

Geplaatst op 16/12/2015

Op 14 november 2015 is het Vlaamse Topstukkendecreet zoals gewijzigd in werking getreden, samen met het uitvoeringsbesluit ervan. Voor de inhoud en draagwijdte van het nieuwe beschermingsregime : zie onze nieuwsflash van 8 september 2014

Zie ook de officiële teksten zoals gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad:

  • Besluit van 11 september 2015 van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 14 december 1983 houdende sommige maatregelen tot harmonisatie van de werking en van de presentiegelden en vergoedingen van adviesorganen en het besluit van de Vlaamse Regering van 5 december 2003 ter uitvoering van het decreet van 24 januari 2003 houdende bescherming van het roerend cultureel erfgoed van uitzonderlijk belang (B.S. 15-10-2015)
  • Decreet van 25 april 2014 tot wijziging van het decreet van 24 januari 2003 houdende bescherming van het roerend cultureel erfgoed van uitzonderlijk belang, wat betreft de definitie van `topstuk' en tot omzetting van de Verordening (EG) nr. 116/2009 van de Raad van 18 december 2008 betreffende de uitvoer van cultuurgoederen (B.S. 27-08-2014)

terug naar het overzicht

Verklaring over cookies