Diensten

Advisering

 • Juridisch advies en opinies
 • Nazicht en opstellen van overeenkomsten, juridische en vennootschapsdocumenten
 • Juridische onderzoeksprojecten
 • Consultingdiensten in verband met nieuwe wetgeving

Juridische bijstand 

 • Bijstaan van bestuurders en zaakvoerders, vereffenaars en andere vennootschapsmandatarissen in de uitoefening van hun mandaat
 • Officiële aanvragen en vertegenwoordiging van cliënten bij overheden en regelgevende en toezichthoudende lichamen

Geschillenbeslechting (*)

(*) Als de bijzonderheden van de situatie dit vergen en mits het akkoord van de cliënt zal Lambrecht Law Office expertbemiddelaars of arbiters aanstellen om de zaak te behandelen. Lambrecht Law Office blijft echter de globale cliëntenrelatie beheren.

 • Onderhandelen
 • Bemiddeling
 • Geschillen voeren – optreden in rechte
 • Vertegenwoordiging voor de gerechtelijke overheden

 

 • Presentaties geven; spreken voor een gespecialiseerd publiek

 • Schrijven en publiceren van bijdragen, artikels, columns in gespecialiseerde boeken en uitgaven 
Verklaring over cookies