Geschillenbeslechting

Geschillenbeslechting (*)

(*) Als de bijzonderheden van de situatie dit vergen en mits het akkoord van de cliënt zal Lambrecht Law Office expertbemiddelaars of arbiters aanstellen om de zaak te behandelen. Lambrecht Law Office blijft echter de globale cliëntenrelatie beheren.

  • Onderhandelen
  • Bemiddeling
  • Geschillen voeren – optreden in rechte
  • Vertegenwoordiging voor de gerechtelijke overheden
Verklaring over cookies