Praktijkgebieden

Lambrecht Law Office is een gespecialiseerd advocatenkantoor en focust in hoofdzaak op twee praktijkgebieden: (1) kunst en cultuurgoederen en (2) bedrijfs- en privé-investeringen.

Dit vereist zowel een algemene als een specialistische aanpak. In deze optiek bestrijkt Lambrecht Law Office een hele reeks rechtsgebieden terwijl de focus altijd gericht blijft op deze twee expertisedomeinen. De hierna volgende lijst is slechts een selectie van de voornaamste rechtsgebieden waarin Lambrecht Law Office bedrijvig is.

De advocaten bij Lambrecht Law Office beheersen de meeste van deze praktijkgebieden zelf. Bepaalde specifieke vragen kunnen evenwel supergespecialiseerd of extern expertadvies of -bijstand vereisen. 

 • Arbeids- en sociaal recht

 • Bank- en financieel recht; financiële dienstenreglementering

 • Contracten- en aansprakelijkheidsrecht

 • Cultuurgoederen en cultureel erfgoed

 • Filantropie en mecenaat

 • Fiscaal recht

 • Marktpraktijken en consumentenbescherming

 • Intellectueel eigendomsrecht (auteursrecht; volgrecht; …)

 • Kunstrecht

 • Non-profit instellingen (verenigingen zonder winstoogmerk; stichtingen)

 • Publiek recht; publieke rechtspersonen

 • Vennootschapsrecht

 • Verzekeringsrecht

Verklaring over cookies