Nieuwe update over de wet met betrekking tot de zakelijke zekerheden op roerende goederen

Geplaatst op 27/12/2017

Nieuwe update over de wet met betrekking tot de zakelijke zekerheden op roerende goederen

Na herhaaldelijk uitstel van de inwerkingtredingsdatum zal de wet van 11 juli 2013 met betrekking tot zakelijke zekerheden op roerende goederen eindelijk in werking treden op 1 januari 2018.

Met de laatste wijziging op Kerstdag vorig jaar werd het toepassingsgebied van de wet verder uitgebreid, naast een paar andere inhoudelijke aanpassingen. De meest spectaculaire nieuwigheid van de wet is de inrichting van een volledig geïnformatiseerd nationaal pandregister, bestemd om panden en clausules van eigendomsvoorbehoud op roerende zaken te registeren, dat helemaal operationeel wordt op 1 januari 2018. Eenieder zal toegang hebben tot het pandregister tegen betaling van een retributie. Buitenlandse pandhouders of andere geïnteresseerde partijen zullen een Belgische gebruiker moeten inschakelen om in te loggen op het systeem en de registratieformaliteiten uit te voeren.

Lees ook onze eerdere nieuwsflashes: “Nieuw regime van zakelijke zekerheden op roerende goederen opnieuw uitgesteld” van 01-12-2016, “Nieuwe regime van zakelijke zekerheden op roerende goederen uitgesteld” van 01-12-2014 en “Nieuw regime van zakelijke zekerheden op roerende goederen” van 19-09-2013.

Deze newsflash wordt verstrekt bij wijze van algemene informatie ; de inhoud hiervan maakt geen juridisch advies uit. Voor meer informatie over dit onderwerp, contacteer ons via info@lambrechtlaw.be.

terug naar het overzicht

Verklaring over cookies